نمایشگاه اوزیرس اسرار غرق شده‌ مصر

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانک گودییو یکی از شناخته شده‌ترین باستان‌شناسان زیر آب، دو دهه از عمرش را صرف یافتن دو شهر باستانی گمشده‌ مصر به نام‌های کانوپ و هراکلیون کرده است. بیش از دویست و پنجاه قطعه حاصل حفاری‌های او و گروهش در انستیتو موند عرب پاریس به نمایش درآمده است. گزارش نیلوفر پورابراهیم