اجرای برجام با تایید اقدامات ایران از سوی آژانس آغاز شد

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شش ماه پس از توافق جامع هسته ای میان ایران و پنج بعلاوه یک روز گذشته پس از انتظار فراوان، با چراغ سبز آژانس اجرای برجام آغاز شد. گزارش نیلوفر پورابراهیم