واکنش اروپایی‌ها به همه پرسی بریتانیا: اتحادیه اروپا متحد باقی خواهد ماند

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از اعلام نتیجه همه پرسی بریتانیا، از خروج این کشور از اتحادیه اروپا ابراز تاسف کردند. با این حال رییس کمسیون اروپا ژان کلود یونکر می گوید خروج بریتانیا به معنای آغازی برای پایان اتحادیه اروپا نیست. گزارش نیلوفر پورابراهیم