نشست بررسی بحران سوریه در پاریس برگزار می‌شود

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متحدان فرانسه سه شنبه شب در پاریس در یک شام کاری راه های حل و فصل بحران سوریه را بررسی می‌کنند. در این نشست که پس از دیدار روز جمعه وزیران خارجه‌ آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان برگزار می‌شود، نمایندگان روسیه و ایران حضور ندارد.گزارش نیلوفر پورابراهیم