نگاهی به کتاب جدید عباس عطار، عکاس ایرانی آژانس مگنوم

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به تازگی کتابی از مجموعه عکس های عباس عطار، عکاس ایرانیِ شناخته شدهء " آژانس عکس مگنوم"در فرانسه منتشر شده است. گزارش نیلوفر پورابراهیم