روز دوم نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در پایان نشست دو روزه این سازمان، بر لزوم پایبندی طرفین درگیر در ناآرامی های شرق اوکراین برای پایان دادن به خشونت ها در این منطقه تاکید کردند. گزارش نیلوفر پورابراهیم