مشکلات اتحادیه اروپا در انتهای سال ۲۰۱۶

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سران کشورهای ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در حالی برای آخرین بار در سال ۲۰۱۶ در بروکسل جمع شدند که این اتحادیه سالی پر تنش و بحران را پشت سر میگذارد. مشکلاتی که اتحادیه اروپا تا سال و یا حتی سال های آینده با تبعات آن دست به گریبان خواهد بود.گزارش نیلوفر پورابراهیم