جزئیات محرمانه ای که نشان می دهد بلژیک در شناسایی شبکه تروریستی تعلل کرده است

17 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وال استریت ژورنال به نسخه ای از یک تحقیق محرمانه دست پیدا کرده که مشخص می کند پلیس بلژیک فرصت های معتددی را برای شناسایی شبکه تروریستی عامل حملات پاریس و بروکسل، از دست داده است. این گزارش برای ارائه به مجلس بلژیک تهیه شده و پیشتر رسانه ای نشده است. گزارش نیلوفر پورابراهیم