گزارشی از حضور فیلم های ایرانی

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیلوفر پورابراهیم – گزارشگر ویژه صدای آمریکا در جشنواره کن: نیلوفر با ارائه گزارشی از چگونگی حضور فیلمسازان ایرانی در این دوره از جشنواره با دو تن از فیلمسازان جوان ایرانی: علی اصغری و فرنوش صمدی نیز گفتگو می کند.