گزارش روز دوم کنفرانس افغانستان در بلژیک؛ کمک های مالی تا ۲۰۲۰ ادامه میابد

14 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس بین المللی بروکسل با موضوع همکاری برای برقرای صلح و ثبات در افغانستان با حضور نمایندگان بیش از هفتاد کشور و بیست و پنج سازمان بین المللی در پایتخت بلژیک برگزار شد. در این کنفرانس کمک مالی به حکومت افغانستان تا سال ۲۰۲۰ بررسی می شود. گزارش نیلوفر پورابراهیم