چرا انتصاب سفیر جدید بریتانیا در اتحادیه اروپا اهمیت دارد

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی استعفای ناگهانی سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا، ترزا می نخست وزیر بریتانیا، تیم بارو سفیر بریتانیا در روسیه را به این سمت منصوب کرد. این تغییرات در حالی رخ می دهد کهکمتر از سه ماه به زمان تعیین شده از سوی بریتانیا برای اعلام رسمی درخواست لندن برای خروج از اتحادیه اروپا باقی مانده است.