مارین لوپن نامزد انتخابات فرانسه روسری نگذاشت، دیدار با مفتی اعظم لبنان لغو شد

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه که در ادامه مبارزات انتخاباتی اش و برای جلب آرای شهروندان لبنانی-فرانسوی به بیروت سفر کرده، به دلیل نپذیرفتن پوشیدن موی خود با روسری، دیدار با مفتی اعظم لبنان را لغو کرد. گزارش نیلوفر پورابراهیم