پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته در شهر ژنو آغاز به کار کرد و تا ۲۴ مارس برابر با ۴ فروردین ماه ادامه دارد. قرار است در این نشست گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر ایران بررسی شود. گزارش نیلوفر پورابراهیم