فرانسوا فیون نامزد احزاب راست و میانه رو فرانسه به اتهام مالی احضار شد

11 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسوا فیون، نامزد احزاب راست و میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای پاسخگویی به اتهامات مالی به دادگاه احضار شده است. فرانسوا فیون که پیشتر پیشتاز نظرسنجی های بود، حالا با فشار برخی از هم حزبی هایش برای کناره گیری از این رقابت ها رو به روست. گزارش نیلوفر پورابراهیم