روز پر حادثه در فرانسه؛ انفجار بسته پستى در پاريس و تيراندازى در مدرسه ای در جنوب

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه امروز روزى پر حادثه را آغاز كرد. انفجار يک بسته پستى در پاريس و تيراندازى در يک مدرسه در جنوب اين كشور چند زخمى برجاى گذاشت. گزارش نيلوفر پورابراهيم