گزارش حضور وزیر خارجه آمریکا در اجلاس وزرای خارجه ناتو

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رکس تیلرسون به بروکسل آمد تا در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت کند. این دومین سفر اروپایی وزیر خارجه جدید آمریکاست. اجلاس وزرای خارجه ناتو با تاکید بر اتحاد و قدرت ناتو آغاز شد. با این پیام که با وجود طیف وسیعی از چالشها ناتو قوی خواهد ماند. گزارش نیلوفر پورابراهیم از بروکسل