پنج فیلم ایرانی در بخش اصلی جشنواره کن امسال نمایش داده می شود

13 آوریل 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هفتادمین جشنواره بین المللی فیلم کن اسامی فیلم های راه یافته به بخش مسابقه این رویداد مهم سینمایی را اعلام کرد. امسال ۵ فیلم از کارگردانان ایرانی برای نمایش در بخش های اصلی جشنواره فیلم کن امسال انتخاب شده اند. گزارش نیلوفر پورابراهیم