گزارش نیلوفر پورابراهیم از روزهای پایانی منتهی به انتخابات فرانسه: رقابت تنگاتنگ

25 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها ۹ روز به دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مانده و رقابت بین کاندیداها به اوج خود رسیده است. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که چهار کاندیدای نخست این رقابت حساس ،تنها سه درصد با یکدیگر فاصله دارند. گزارش نیلوفر پورابراهیم