رئیس جمهوری فرانسه: زیر سوال بردن توافق، ایران را به از سرگیری برنامه اتمی ترغیب می‌کند

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه فرانسه از موضع رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی با ایران اظهار نگرانی کرده و می گوید زیر سوال بردن این توافق، ایران را به از سر گیری برنامه اتمی اش ترغیب خواهد کرد.