گزارش نیلوفر پورابراهیم از دیدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با امانوئل ماکرون

01 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز به فاصله یک روز پس از رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مخالفت با تصمیم آمریکا درباره اورشلیم، در پاریس با امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه دیدار کرد. گزارش نیلوفر پورابراهیم