جان کری در کنفرانس پاریس: اسرائیل و فلسطینی ها در جهت صلح قدم بردارند

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پایان کنفرانس صلح خاورمیانه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل و فلسطینی ها باید هر چه سریعتر قدم هایی برای پیگیری صلح و راه حل پایدار بردارند. کنفرانس صلح خاورمیانه به پیشنهاد فرانسه و بدون حضور نمایندگانی از اسرائیل و فلسطینی ها برگزار شد.گزارش نیلوفر پورابراهیم