بلژیک مظنون اصلی حملات تروریستی پاریس را به فرانسه تحویل داد

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صلاح عبدالسلام مظنون اصلی حملات سیزدهم نوامبر در پاریس به فرانسه برگردانده شد. بلژیک صبح روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت، صلاح عبدسلام مظنون اصلی حملات پاریس را به مقام های فرانسوی تحویل داد.گزارش نیلوفر پورابراهیم