جشنواره فرهنگ ایران در استراسبورگ فرانسه

01 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهاى پايانى اسفند ٩٥، پنجمين دوره جشنواره دو هفته با فرهنگ ايران در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شده و تا يك هفته ديگر با برنامه هاى متنوع به معرفى جنبه‌هاى مختلف فرهنگ، هنر و ادبيات ايران مى پردازد. گزارش نیلوفر پورابراهیم