فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران می رود

05 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه به تهران می رود. پس از توافق اتمی ایران و قدرت های جهانی، هیئت های مختلف اروپایی به ایران رفته اند.