نشست کمک به افغانستان در بلژیک

13 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان بیش از هفتاد کشور و بیست و پنج سازمان بین المللی برای رسیدگی به وضعیت افغانستان و ادامه کمک های مالی به این کشور در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمده اند. نیلوفر از اهداف این کنفرانس بگو