هشدار جان کری در نشست هامبورگ درباره افزایش خطر «عوامگرایی استبدادی»

18 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیست و سومین نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که امروز با حضوران وزیران خارجه ۵۷ کشور عضو این سازمان در شهر هامبورگ آلمان آغاز به کار کرد در مورد افزایش خطر «عوامگرایی استبدادی» در اروپا و فراتر از آن هشدار داد. گزارش نیلوفر پورابراهیم