گزارش خبرنگار صدای آمریکا در پاریس از نشست اپوزوسیون سوریه و حامیان آنها

20 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامیان غربی و منطقه ای اپوزیسیون سوریه امروز برای بررسی جنگ داخلی در این کشور و اوضاع شهر حلب در پاریس جمع شدند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا در پایان این نشست از روسیه و دولت سوریه خواست امنیت جانی مخالفانی که قصد خروج از حلب را دارند تضمین کنند. گزارش نیلوفر پورابراهیم