ماموریت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران وارد مرحله جدیدی شد

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی از این پس و با اجرای برجام نظارت و راستی آزمایی از برنامه هسته ای ایران را برعهده دارد و روابط ایران و این نهاد بین المللی پس از سالها کشمکش وارد مرحله ای تازه می شود. گزارش نیلوفر پورابراهیم از وین