در یک عمل اعتراضی، شش مهاجر ایرانی لبهای خود را دوختند

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شش پناهجوی ایرانی در اعتراض به تخریب کمپ پناهجویان در بندر کاله در شمال فرانسه، لب های خود را دوختند. دولت فرانسه از روز دوشنبه تخلیه و تخریب چادرها و پناهگاههای پناهجویانِ کاله موسوم به جنگل را آغاز کرده است.گزارش نیلوفر پورابراهیم