"روز اجرا" و لغو تحریم‌های ایران در انتظار گزارش آژانس

25 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان کار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای بررسی انجام تعهدات ایران برای اجرای توافق جامع هسته‌ای به ایران سفر کرده بودند، انتظار می‌رود آژانس در ساعت‌های آینده گزارش خود را منتشر کند. این گزارش چراغ سبز به اتحادیه اروپا و آمریکا برای آغاز لغو تحریم هاست.گزارش نیلوفر پورابراهیم