احتمال وجود انگیزه های نژادپرستانه و مهاجرستیزی در مهاجم مونیخ

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از آنکه مشخص شد عامل تیراندازی روز گذشته در شهر مونیخ آلمان به تنهایی عمل کرده و این حمله به گفته پلیس یک تیراندازی کلاسیک بوده است. با این حال همچنان بحث های فراوانی درباره دلایل وقوع چنین حمله ای درجریان است. گزارش نیلوفر پورابراهیم