روز اول نمایشگاه بازیهای کامپیوتری در شهر کلن آلمان

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصاویری از نمایشگاه بازیهای کامپیوتری و دیجیتال گیمز کام در کلن آلمان و بازدیدکنندگانی که از این فرصت استفاده کردند و خود را به شکل شخصیت های محبوب دنیای بازی های دیجیتال درآورده اند. گزارش نیلوفر پورابراهیم