مساجد پاریس در سالگرد حملات تروریستی از غیرمسلمانان پذیرایی می کنند

19 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سالگرد گروگانگیری در سوپرمارکت یهودیان در پاریس، به ابتکار شورای مسلمانان فرانسه این آخر هفته برخی مساجد فرانسه درهایشان را به روی عموم باز میکنند. برخى از اين مساجد با چاي و شيرينى از غير مسلمانان استقبال مى كنند.گزارش نيلوفر پورابراهيم