پژو در یک قدمی ورود دوباره به بازار خودروی ایران

18 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت خودروسازی پژو که تا پیش از تحریمهای بین المللی علیه ایران، مهمترین شرکت خودروسازی اروپایی حاضر در بازارهای ایران بود اکنون مراحل پایانی امضا قرارداد برای بازگشت دوباره به بازار خودرو ایران پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها را می گذراند. گزارش نیلوفر پورابراهیم