اوج درگیری ها در فرانسه بین دولت و سندیکاهای کارگری بر سر اصلاح قانون کار

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویارویی دولت فرانسه و سندیکاهای کارگری این کشور بر سر اصلاحات قانون کار فرانسه به اوج خود رسیده و اعتصاب کارکنان پالایشگاههای فرانسه در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاحات قانون کار ادامه دارد. گزارش نیلوفر پورابراهیم