مجلس فرانسه بررسی تغییر قانون اساسی را آغاز کرد

17 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان فرانسه از روز گذشته بحث و بررسی در مورد تغییرات قانون اساسی این کشور برای مقابله با خطر تروریسم را آغاز کرد.پس از نزدیک به دو ماه مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، پیشنهاد دولت برای این تغییرات را به مجلس نمایندگان ارائه کرد. گزارش نیلوفر پورابراهیم