سفر مدیران ۱۳۰ شرکت فرانسوی به ایران

26 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان و روسای یک صد و سی شرکت فرانسوی عضو انجمن کارفرمایان فرانسه، موسوم به مدف، از ۲۱ تا ۲۳ سپتامبر (سی شهریور تا اول مهر) به تهران و مشهد سفر میکنند. این هیات را وزیر کشاورزی و وزیر مشاور در تجارت خارجی فرانسه همراهی می کنند. گزارش نیلوفر پورابراهیم