مشخصات یک مظنون دیگر حملات پاریس منتشر شد

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس فرانسه و بلژیک مشخصات و حکم بازداشت بین المللی محمد عبرینی ۳۰ ساله را به عنوان یکی دیگر از مظنونان حملات پاریس منتشر کردند که اکنون فراری است. پیش از این تنها از صلاح عبدالسلام به عنوان مظنون حملات نام برده می شد که او هم فراری است. گزارش نیلوفر پورابراهیم