کشورهای اتحادیه اروپا و ترکیه به دنبال نهایی کردن طرح حل بحران پناهجویان

27 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سران بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا باردیگر در بروکسل جمع شدند تا طرح توافق با ترکیه برای حل بحران پناهجویان را نهایی کنند.جلوگیری از عبور پناهجویان از ترکیه به یونان و بازگرداندن پناهجویانی که غیر قانونی خود را به یونان رسانده اند از محورهای اصلی این توافق احتمالی است .گزارش نیلوفر پورابراهیم