کری در لندن با بانکداران بریتانیایی درباره ایران دیدار می کند

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجمن بانکداران بریتانیا از بانکها و موسسات مالی این کشور برای شرکت در نشستی برای گفتگو با جان کری در خصوص معاملات بانکی و ارزی با ایران دعوت کرده است.با گذشت بیش از سه ماه از اجرای برجام،بانکها و موسسات مالی اروپایی همچنان در مورد تعامل با ایران احتیاط به خرج می دهند.گزارش نیلوفر پورابراهیم