امضای توافق ایران و رنو در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس شرکت خودرو سازی رنو از امضا توافقنامه همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی ایران خبر داد. گزارش نیلوفر پورابراهیم