جلسه عباس عراقچی و هلگا اشمید درباره روند اجرای برجام

03 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سومین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و پنج بعلاوه یک امروز در وین پایتخت اتریش برگزار شد. هدف اصلی این کمسیون بحث بر سر روند اجرای توافق هسته ای ایران و قدرتهای جهانی است.گزارش نیلوفر پورابراهیم