افغانستان برای بازسازی به سالانه ۳ میلیارد دلار تا ۲۰۲۰ نیاز دارد

13 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس بین المللی بروکسل با موضوع همکاری برای برقرای صلح و ثبات در افغانستان با حضور نمایندگان بیش از هفتاد کشور و بیست و پنج سازمان بین المللی در پایتخت بلژیک آغاز به کار کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در این کنفرانس شرکت دارند.گزارش نیلوفر پورابراهیم