اروپا و کوبا به عادی سازی روابط نزدیک شدند

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوبا و اتحادیه اروپا پس از دوسال مذاکرات فشرده به امضای توافقی با هدف عادی سازی روابط نزدیک شده اند. پیش بینی میشود توافقنامه همکاریهای مشترک سیاسی و تجاری دو کشور در جریان سفر فدریکا موگرینی رئیس امور سیاسی اتحادیه اروپا به هاوانا امضا شود. گزارش نیلوفر پورابراهیم