مهاجم بروکسل، بمب‌ساز حمله تروریستی چهارماه پیش پاریس بود

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقامهای اطلاعاتی می گویند بمبگذار ٢٤ ساله ای که در حملات تروریستی ماه نوامبر پاریس شرکت داشت، یکی از دو بمبگذار انتحاری فرودگاه بروکسل بود. آنها گفته اند "نجیم عشراوی"، مشارکت کننده اصلی در حملات پاریس بوده است.گزارش نیلوفر پورابراهیم