برای اولین بار، رئیس پارلمان اروپا به تهران می رود

15 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارتین شولتز رییس پارلمان اروپا در سفر به تهران با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. این نخستین بار است که رئیس پارلمان اروپا به ایران سفر می‌کند. گزارش نیلوفر پورابراهیم