یک شبانه روز در جبهه های جنگ با داعش

29 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه جنگ بین نیروهای عراقی با گروه موسوم به دولت خلاقت اسلامی در استانهای انبار و صلاح الدین در غرب و شمال غرب عراق در جریان است، محور گور - مخمور، مرز بین نیروهای پیشمرگ با داعش نیز، صحنه درگیریهای سخت شبانه است. گزارش شپؤل عباسی