خانواده دختران ربوده شده توسط بوکو حرام به سازمان ملل متوسل شدند

12 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از۸ ماه از ربوده شدن۲۷۰ دختردانش آموز در نیجریه می گذرد و پدرو مادرهای این دختران که از تلاش دولت خود در رهائی فرزندانشان نومید شده اند به سازمان ملل متحد متوسل شده اند و برای آزادی دختران شان کمک خواسته اند