کری: آمریکا هر کاری برای آزادی دختران نیجریه می کند

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت، آمریکا هر آن چه لازم است را برای آزادی 276 دختر ربوده شده توسط گروه ستیزه جوی نیجریه، بوکو حرام، انجام می دهد. در همین حال، گروه ویژه ای از سازمان ملل متحد برای کمک به تلاش های بین المللی، به نیجریه اعزام خواهد شد.