جزییات هولناک رفتار تروریستهای بوکو حرام با دختران نیجریه ای

05 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار گزارشی جزییات وحشتناک و زشت رفتاری را که تروریستهای افراط گرای اسلامی بوکو حرام با دختران ربوده شده نیجریه ای داشته اند آشکار کرد.